MEDICAL EQUIPMENT

THAILAND: +66626923222
EN
TH
PRODUCTS  
Home
/
PRODUCTS
/
Washer disinfectors
/
DGM ES 200/250
DGM ES 200/250
DGM ES 50
Zoom

เครื่อง DGM ES 200/250เป็นเครื่องมืองานศัลยกรรม หน่วยที่มีความจุสูง สำหรับการซักล้างและทำให้ปราศจากเชื้อ ใช้กับ เครื่องมือของ จักษุแพทย์ เครื่องมือ ด้านทันตกรรม เครื่องห่อหุ้มรองเท้าของศัลยแพทย์ เครื่องมือต่างๆสำหรับสอดใส่ในร่างกายเพื่องานศัลยกรรมขนาดย่อม เครื่องแก้วของห้องทดลองปฏิบัติการและขวดสำหรับป้อนอาหาร

มีพร้อมให้เลือกได้ ในแบบ ประตูคู่ (DGM ES 200P/250P) และประตูเดี่ยว (DGM ES 200P/250P)

ประโยชน์ที่เป็นข้อได้เปรียบ ของเครื่อง DGM ES 200/250:

 • ประสิทธิภาพ: ใช้พลังงานต่ำในการปฏิบัติงาน
 • การทำหน้าที่ได้หลายประการ: มีย่านของการทำงานที่สามารถ กำหนดได้ตามต้องการ ให้ทำงานได้กว้างมาก ในการผนวกใช้แบบพื้นฐานเพื่อปรับแต่งได้อย่างแม่นยำได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • กำลังในการทำงาน: ด้วยเครื่องอัดแบบวงกลมแรงดันสูง ที่สามารถทำกระบวนการของระบบ ใช้แรงเป่าอากาศเพื่อทำให้แห้ง ที่มีคุณภาพสูง
 • ความปลอดภัย: การป้องกัน สามชั้น มิให้เกิดการบรรจุมากเกิน
 • สิ่งที่ขอให้เพิ่มเติมได้ คือ เครื่องทำความสะอาด ชนิดทำให้ห้องปฏิบัติการ ปราศจากเชื้อ

 

 


Overview
Options
Technical data
Accessories

 

สิ่งสำคัญที่เป็นจุดเด่น:
 • โปรแกรม การทำความสะอาด ที่มีจำนวน 40 โปรแกรม ที่ซึ่งส่วนมาก สามารถ ปรับแต่งให้ทำงานได้ตามต้องการ อย่างเป็นอิสระ การปรับแต่งที่สามารถทำได้ในย่านที่กว้าง สำหรับแต่ละโปรแกรม ทีปรับแต่งด้วยมือ
 • หน้าจอแสดงผล แบบ LCD ที่แสดงข้อมูลของกระบวนการพร้อมตัวแปรที่ทำขณะนั้นได้อย่างครบถ้วน และขั้นที่เสร็จสมบูรณ์
 • ประตู (หนึ่งหรือหลายบาน) ในแนวดิ่ง เปิดออกทางด้านหน้า มีกระจกสำหรับมองผ่านเพื่อตรวจดู เป็นกระจกระดับชั้น เอชเอสที
 • เครื่องสูบอัดสองเครื่อง สำหรับกำหนดปริมาณสารสำหรับล้าง (เลือกขอเพิ่มได้ถึง สี่เครื่อง)
 • เครื่องควบคุมระดับสารสำหรับล้าง และเครื่องเตือน เมื่อไม่สีสารสำหรับล้าง
 • ระดับอุณหภูมิของการทำความสะอาดและการทำให้ปราศจากเชื้อ สามารถปรับแต่งได้ในย่านที่กว้างมาก และถูกควบคุมไว้ ด้วยตัวรับสัญญาณ สองตัว
 • ระบบการกรองที่มีหลายระดับ ป้องกัน มิให้มีสิ่งสกปรก เข้าไปในระบบไหลเวียน และทำให้อายุการใช้งานของเครื่องสูบอัด ยาวนานเพิ่มขึ้นด้วย

 

 • ส่วนแสดง ตัวรับสัญญาณ
 • การเชื่อมต่อ ด้วย เอสเอ็มเอส
 • ตัวรับสัญญาณ ความชื้น
 • เพิ่มเครื่องสูบอัด สำหรับกำหนดปริมาณสารสำหรับล้าง ได้อีกหนึ่งหรือสองเครื่อง
 • Filter НЕРА Н14
 • เครื่องทำให้หายกระด้าง ที่มีติดตั้งมาพร้อม
 • USB port
 • เครื่องพิมพ์ ที่ติดตั้งมาพร้อม
 • เครื่องต้มสำหรับน้ำที่ได้ทำให้ปราศจากสารต่างๆแล้ว
 • แสงสว่าง ที่มีภายในห้องบรรจุ
 • เพิ่ม เครื่องควบคุม สำหรับ ตัวกำหนดปริมาณสารและสารเคมีต่างๆ
 • เพิ่ม เครื่องควบคุม สำหรับ ปริมาณน้ำที่จัดส่งเข้าในห้องบรรจุ
 • ห้อง ให้ความร้อนไอน้ำ เพื่อ ลด ระยะเวลาของวงจร ทำงาน
 • การทำให้ น้ำที่ถ่ายทิ้ง เย็นลง

 

Type

Measure

 ES 200

ES 250

ขนาด ภายนอก (ลึก x ก x ส) มม.  660(710) x 650 x 1685  687(710) x 650 x 1840
ปริมาณ บรรจุ ทำงานของ ห้องบรรจุ ลิตร  170  220
จำนวน ประตู ชิ้น  1/2 doors 1/2 doors
ความจุ มาตรฐาน (ตะกร้า ดีไอเอ็น) ชิ้น  8  10
กระแสไฟฟ้า ทีใช้  V/Hz   380/50  380/50

ที่ขอให้เพิ่มได้ คือ เครื่องทำความสะอาด เครื่องแก้ว และทำให้ปราศจากเชื้อ อุปกรณ์ เสริมต่างๆ ล้อเลื่อนสำหรับการทำความสะอาด ที่มีหลากหลายแบบอย่างมาก ให้เลือกใช้ สำหรับเครื่องอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ทุกแบบ

 

 • Wide range of wash carts for example

Model

Description 

Manual transfer trolley, Size: 850h mm

 – 5 Levels instruments wash cart provided with washing arms

 – 5 Levels instruments wash cart provided with 3 washing arms and removableshelvses

– 4 Levels instruments wash cart provided with washing arms- 3 Levels instruments wash cart provided with washing arms

– 2 Levels instruments wash cart provided with washing arms

– 1 Levels instruments wash cart provided with washing arms

 

Anaesthesia instruments injection wash cart with drying – 4 sets
Copyright © 2017
Tesca International Tradinc Co.,Ltd.